Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

29 листопада 2015

Цілі сталого розвитку: 2 - Світ без голоду

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку  

Ціль 2: Викорінити голод, досягти продовольчу безпеку та поліпшення харчування, а також сприяти сталому сільському господарству
  • До 2030 року викорінити голод і забезпечити для всіх,  особливо для малозабезпечених і вразливих груп населення, включаючи дітей, цілорічний доступ до безпечного, багатого поживними компонентами і достатнього продовольства.
  • До 2030 року викорінити всі форми недоїдання, включаючи досягнення до 2025 року погоджених на міжнародному рівні цільових показників, що стосуються проблеми затримки в рості і виснаження серед дітей у віці до п'яти років, і задовільнити потреби в харчуванні дівчат підліткового віку, вагітних і годуючих жінок та літніх людей.
  • До 2030 року подвоїти продуктивність сільського господарства і доходи дрібних виробників продуктів харчування, зокрема жінок, корінних народів, сімейних фермерських господарств, скотарів і рибалок, у тому числі шляхом забезпечення рівного доступу до земельних й інших виробничих ресурсів і потрібних складових, знань, фінансових послуг і ринків та розширення можливостей для збільшення доданої вартості і зростання зайнятості в несільськогосподарських галузях.
  • До 2030 року забезпечити створення сталих систем виробництва продуктів харчування та впровадження надійних методів ведення сільського господарства, що дозволяють підвищити продуктивність праці та обсяг виробленої продукції, сприяти збереженню екосистем, зміцнювати потенціал адаптації до зміни клімату та екстремальних погодних явищ, посухам, повеням й іншим стихійним лихам і поступового покращувати якість земель та ґрунтів.
  • До 2020 року забезпечити підтримання генетичної різноманітності сільськогосподарських рослин та насіння, тварин, що розводяться, і одомашнених тварин і відповідних видів диких тварин, у тому числі за допомогою належного підтримання та диверсифікації банків насіння і рослин на національному, регіональному та міжнародному рівнях, і забезпечити доступ до ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигод від використання генетичних ресурсів і пов'язаних з ними традиційних знань, як це погоджено на міжнародному рівні.
  • Збільшити, в тому числі завдяки розширенню міжнародного співробітництва, інвестиції в інфраструктуру сільських районів, дослідження і пропаганду сільськогосподарських знань, розробку технологій і створення генетичних банків рослин і тварин з метою поліпшення виробничого потенціалу сільського господарства в країнах, що розвиваються, особливо в найменш розвинених країнах.
  • Виправити і запобігати торговельним обмеженням і викривленням на світових  сільськогосподарських ринках, у тому числі в рамках паралельного скасування всіх форм субсидування експорту сільськогосподарської продукції та усіх експортних заходів аналогічної дії, відповідно до мандату Дохінского раунду переговорів з питань розвитку.
  • Вжити заходів щодо забезпечення належного функціонування ринків продовольчих товарів та їх похідних фінансових інструментів, з метою допомогти обмежити надзвичайну нестійкість цін на продовольство.

Немає коментарів:

Дописати коментар