Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

08 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 10 - Світ без нерівності

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку

Ціль 10: Скоротити нерівність всередині країн і між ними
  • До 2030 поступово досягти та підтримувати зростання доходів нижніх 40 відсотків населення на рівні вищому за середній національний рівень.
  • До 2030 забезпечити розширення прав і можливостей та заохочення соціальної, економічної та політичної інтеграції всіх людей, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, раси, етнічної приналежності, походження, релігії, економічного чи іншого статусу.
  • Забезпечити рівні можливості та скоротити нерівності щодо результатів, у тому числі шляхом усунення дискримінаційних законів, політики і практики та заохочення відповідних законодавствчих актів, стратегій і дій в цьому напрямі
  • Проводити відповідну політику, особливо з питань бюджету, заробітної плати та соціального захисту, з метою поступового досягнення більшої рівності.
  • Вдосконалити методи регулювання та моніторингу глобальних фінансових ринків і установ та підвищувати ефективність такого регулювання.
  • Забезпечувати розширення представництва і  участі країн, що розвиваються, у процесі прийняття рішень в глобальних міжнародних економічних і фінансових установах з метою посилення ефективності, авторитету, підзвітності та легітимності цих установ.
  • Сприяти впорядкованій, безпечній, регулярній і відповідальній міграції та мобільності людей,  у тому числі шляхом здійснення планової і добре керованої міграційної політики.
  • Реалізовувати принцип особливого та диференційовано відношення до країн, що розвиваються, зокрема найменш розвинених країн, відповідно до угод Світової організації торгівлі.
  • Заохочувати напрямки офіційної допомоги розвитку та фінансові потоки, у тому числі прямих іноземних інвестицій, у державах, де відчувається найбільша потреба, зокрема найменш розвинених країн, африканських країн, малих острівних держав і країн, що розвиваються, у відповідності зі своїми національними планами і програмами.
  • До 2030 знизити до менш ніж 3 відсотків операційні витрати, пов'язані з грошовими переказами мігрантів, і ліквідувати канали грошових переказів з витратами вище 5 відсотків.

Джерело: globalgoals.org/global-goals/reduced-inequalities

Немає коментарів:

Дописати коментар