Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

10 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 11 - Сталі міста і громади

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку

Ціль 11: Зробити міста інклюзивними, безпечними, життєстійкими і сталими
  • До 2030 забезпечити доступ для всіх людей до адекватного, безпечного і доступного житла та основних послуг, і поліпшити стан нетр до якісно нового рівня.
  • До 2030 забезпечити для всіх доступ до безпечних, прийнятних за ціною, доступних і стійких транспортних систем, поліпшити безпеку дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення громадського транспорту, з особливою увагою до потреб тих, хто знаходиться в уразливому становищі, жінок, дітей, осіб з обмеженими можливостями і літніх людей.
  • До 2030 року розширити масштаби відкритої до усіх та сталої урбанізації і можливості для демократичного, комплексного та сталого планування людських поселень та їх управління у всіх країнах.
  • Активізувати зусилля щодо захисту й охороні культурної і природної спадщини в світі.
  • До 2030 значно скоротити кількість смертей і кількість постраждалих в результаті стихійних лих, у тому числі, пов'язаних з водою, з акцентом на захисті бідних і людей в уразливому становищі, та істотно знизити прямі економічні втрати від таких лих в перерахунку на світовий валовий внутрішній продукт.
  • До 2030 зменшити негативний вплив міст на навколишнє середовище, в розрахунку на душу населення, у тому числі приділяючи особливу увагу якості повітря та утилізації відходів на муніципальному та інших рівнях.
  • До 2030 забезпечити загальний доступ до безпечних, інклюзивних і доступних, зелених і громадських просторів, зокрема, для жінок і дітей, літніх людей та осіб з обмеженими можливостями.
  • Підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні зв'язки між міськими, приміськими і сільськими районами шляхом зміцнення планування розвитку на національному та регіональному рівнях.
  • До 2020 року значно збільшити кількість міст і населених пунктів, які приймають і реалізують комплексну політику і плани, спрямовані на інклюзивність, ефективність використання ресурсів, пом'якшення наслідків та адаптацію до зміни клімату, стійкості до лих, а також розробку та здійснення, відповідно до Сендайської рамкової програми дій щодо зниження ризику лих на період 2015-2030 роки, цілісної системи управління пов'язаними зі стихійними лихами ризиками на всіх рівнях.
  • Підтримувати найменш розвинені країни, у тому числі шляхом надання фінансової та технічної допомоги, у створенні сталих і пружних будівель з використанням місцевих матеріалів.

Джерело: globalgoals.org/global-goals/sustainable-cities-and-communities

Немає коментарів:

Дописати коментар