Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

10 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 12 - Відповідальне споживання і виробництво

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку

Ціль 12: Забезпечити сталі моделі споживання і виробництва
 • Здійснювати 10-річні рамкові програми сталого споживання і виробництва за участю всіх країн, за провідної ролі розвинених країн і з урахуванням розвитку і потенціалу країн, що розвиваються.
 • До 2030 року досягти сталого управління та ефективного використання природних ресурсів.
 • До 2030 року скоротити вдвічі на душу населення загальносвітовий обсяг продовольчих відходів на роздрібному і споживчому рівні, і знизити втрати продовольства у виробничо-постачальному ланцюжку, в тому числі післязбиральні втрати.
 • До 2020 року домогтися екологічно безпечного поводження з хімічними речовинами і всіма відходами впродовж усього їхнього циклу життя, відповідно до узгоджених міжнародних механізмів, і значно зменшити їх викиди в повітря, воду і грунт задля зведення до мінімуму їх негативного впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище.
 • До 2030 року істотно зменшити утворюваних відходів шляхом заходів із запобігання, скорочення, переробки та повторного використання.
 • Заохочувати компанії, особливо великі й транс-національні компанії, використовувати сталі практики і відображати інформацію щодо сталого використання ресурсів у своїх регулярних звітах.
 • Сприяти поширенню сталих практик державних закупівель, у відповідності до національних стратегій і пріоритетів.
 • До 2030 року забезпечити, аби в усьому світі люди мали відповідну інформацію і відомості щодо сталого розвитку та способу життя в гармонії з природою.
 • Підтримувати зусилля країн, що розвиваються, у зміцненні їх науково-технічного потенціалу, задля переходу до більш сталих моделей споживання і виробництва.
 • Розробляти та впроваджувати механізми задля моніторингу впливу сталого розвитку на сталий туризм, що забезпечує створення робочих місць і сприяє розвитку місцевої культури та виробництву місцевої продукції.
 • Раціоналізувати неефективне субсидування щодо викопних видів палива, що призводить до його марнотратному споживанню, шляхом усунення ринкових диспропорцій у відповідності з національними умовами, в тому числі шляхом реорганізації оподаткування та поступової відмови від таких шкідливих субсидій там, де вони існують, у зв'язку з їх екологічними наслідками, враховуючи повною мірою конкретні потреби та умови країн, що розвиваються, і зводячи до мінімуму можливі несприятливі наслідки для їх розвитку задля захисту інтересів бідних і постраждалих громад.

Джерело:  globalgoals.org/global-goals/responsible-consumption

Немає коментарів:

Дописати коментар