Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

13 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 14 - Життя під водою

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку  

Ціль 14: Зберігти і забезпечити стале використання океанських, морських і водних ресурсів задля їх сталого розвитку
  • До 2025 року запобігати і значно скоротити масштаби забруднення морського середовища з будь-яких джерел, зокрема в результаті здійснюваної на суші діяльності, у тому числі морським сміттям і поживними речовинами.
  • До 2020 року забезпечити раціональне використання та охорону морських і прибережних екосистем щоб уникнути серйозних несприятливих наслідків, у тому числі шляхом зміцнення їх опірності, і вжити заходів для їх відновлення з метою забезпечення здоров'я і продуктивності океанів.
  • Зводити до мінімуму і усувати наслідки окислення океану, в тому числі за допомогою розширення наукового співробітництва на всіх рівнях.
  • До 2020 року забезпечити ефективне регулювання промислу та припинення практики перелову, незаконного, непогодженого і нерегульованого рибного промислу та використання згубних промислових методів і здійснювати науково обгрунтовані плани управління задля відновлення рибних запасів в найкоротші можливі терміни, принаймні до рівнів, що дозволяють здійснювати максимально сталий видобуток, обумовлену їх біологічними характеристиками.
  • До 2020 року забезпечити збереження щонайменше 10 відсотків прибережних і морських районів, в узгодженні з національним і міжнародним правом та на основі найбільш достовірної наявної наукової інформації.
  • До 2020 році заборонити певні види субсидування рибальства, які призводять до створення надлишкових потужностей і перелову, ліквідувати субсидування, яке сприяє незаконному, неузгодженому та нерегульованому рибному промислу, і утримуватися від застосування таких нових субсидій, визнаючи при цьому, що відповідні та ефективні спеціальні й диференційовані режими для розвиваються і найменш розвинених країн повинні бути невід'ємною частиною переговорів щодо субсидування рибного промислу проведених, що проводяться в межах Всесвітньої організації торгівлі.
  • До 2030 року збільшити економічні вигоди від сталого використання морських ресурсів для малих острівних держав, що розвиваються, і найменш розвинених країн, у тому числі за рахунок сталого управління рибними запасами, аквакультурою і туризмом.
  • Розширювати наукові знання, розвивати науково-дослідний потенціал і забезпечувати передачу морських технологій з урахуванням Критеріїв і керівних принципів Міжурядової океанографічної комісії щодо передачі морської технології, з тим щоб поліпшити здоров'я Світового океану і підвищити внесок морського біорізноманіття у розвиток країн, що розвиваються, зокрема малих острівних держав і найменш розвинених країн.
  • Забезпечувати доступ дрібних рибопромислових артілей до морських ресурсів та ринків.
  • Активізувати зусилля зі збереження та сталого використання океанів і їх ресурсів шляхом дотримання норм міжнародного права, відображених у Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, яка забезпечує правову основу для збереження і сталого використання океанів і їх ресурсів, як зазначено в пункті 158 підсумкового документа Конференції ООН зі сталого розвитку “Майбутнє, якого ми хочемо”.

Джерело:  globalgoals.org/global-goals/life-below-water

Немає коментарів:

Дописати коментар