Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

14 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 15 - Життя на суші

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку

Ціль 15: Захистити, відновити і сприяти сталому використанню екосистем суші, сталому управлінню лісами, боротьбі з опустелюванням, а також припинити і звернути назад процес деградації земель і зупинити втрату біорізноманіття
 • До 2020 року забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем і пов'язаних з ними послуг, зокрема лісів, водно-болотних угідь, гір і посушливих земель, відповідно до зобов'язань в рамках міжнародних угод.
 • До 2020 року, сприяти здійсненню сталого управління всіма видами лісів, зупинити вирубку лісів, відновити деградовані ліси і істотно збільшити залісення і лісовідновлення в глобальному масштабі.
 • До 2030 року побороти опустелювання, відновити деградовані землі й грунт, у тому числі землі, що постраждали від опустелювання, посухи та повенів, і прагнути до такого стану планети, в якому не буде деградації земель.
 • До 2030 забезпечити збереження гірських екосистем, у тому числі їх біорізноманіття, з метою покращення їх спроможності забезпечувати переваги, які є вкрай важливими для сталого розвитку.
 • Вжити термінові і суттєві заходи зі скорочення деградації природних місць мешкання, припинення втрати біорізноманіття, та до 2020 року захистити і запобігти зникненню видів, для яких є така загроза.
 • Забезпечити спільне використання на справедливій і рівній основі вигод від використання генетичних ресурсів, та сприяти належному доступу до таких ресурсів, узгоджениму на міжнародному рівні.
 • Вжити невідкладних заходів задля припинення браконьєрства та незаконного обігу охоронюваних видів флори і фауни, і задля запобігання як попиту на продукцію на основі ресурсів дикої природи, так і її пропозиції.
 • До 2020 року вжити заходів щодо запобігання внесенню  інвазивних чужорідних видів та значного зменшення їх впливу на наземні й водні екосистеми, а також щодо контролю або знищенню пріоритетних видів.
 • До 2020 року інтегрувати пов`язані з біорізноманіттям та екосистемами цінності в національні та місцеві плани, процеси розвитку, стратегії зі скорочення масштабів бідності та відповідні звіти.
 • Мобілізувати фінансові ресурси зі всіх джерел, значно збільшивши їх об`єм, з метою збереження і сталого використання біорізноманіття та екосистем.
 • Мобілізувати значні ресурси з усіх джерел і на всіх рівнях, задля фінансування сталого лісокористування та забезпечення адекватних стимулів для країн, що розвиваються, для просування такого лісокористування, у тому числі задля збереження і відновлення лисів.
 • Активізувати в усьому світі підтримку зусиль з боротьби з браконьєрством та незаконним обігом охоронюваних видів, у тому числі шляхом збільшення потенціалу місцевих громад щодо забезпечення можливостей для сталого отримання засобів до існування.

Джерело: globalgoals.org/global-goals/life-on-land

Немає коментарів:

Дописати коментар