Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

16 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 17 - Партнерства задля досягнення Цілей

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку

Ціль 17: Зміцнити засоби реалізації і відродити глобальне партнерство заради сталого розвитку

Фінансування
 • Зміцнити мобілізацію внутрішніх ресурсів, в тому числі за рахунок міжнародної підтримки країн, що розвиваються, з метою посилення внутрішнього потенціалу в сфері збору податків та інших надходжень.
 • Прагнути повного виконання розвиненимими країнами їх зобов`язань щодо офіційної допомоги на розвиток (ОДР), в тому числі зобов`язання багатьох розвинених країн виділяти 0,7 відсотки валового національного доходу (ВНД) на ОДР для країн, що розвиваються, та від 0,15 до 0,20 відсотки - для найменш розвинених країн. Донорам ОДР рекомендується розглянути питання про визначення мети надавати принаймні 0,20 відсотки ВНД на ОПР для найменш розвинутих країн.
 • Мобілізувати додаткові фінансові ресурси для країн, що розвиваються, з різних джерел.
 • Надавати країнам, що розвиваються, допомогу в досягненні довгострокової сталості рівня заборгованості на основі погоджених стратегій, спрямованих, в міру необхідності, на полегшення боргу і реструктуризацію боргів, а також вирішувати проблему зовнішнього боргу бідних країн з великою заборгованістю, з метою зменшення гостроти боргової кризи.
 • Прийняти і реалізувати режими заохочення інвестицій в інтересах найменш розвинених країн.
Технологія
 • Зміцнювати співробітництво Північ-Південь, Південь-Південь і тристороннє регіональне і міжнародне співробітництво з питань науки, техніки й інновацій, та забезпечення доступу до досягнень в цій сфері, розширювати обмін знаннями на взаємоузгоджених умовах, у тому числі за рахунок більш ефективної координації між існуючими механізмами, зокрема на рівні Організації Об'єднаних Націй, а також за допомогою глобального механізму сприяння обміну технологіями.
 • Сприяти розвитку і поширенню екологічно безпечних технологій та їх трансферту до країн, що розвиваються, на сприятливих, в тому числі пільгових і преференційних, умовах, на основі взаємних домовленостей.
 • До 2017 року забезпечити повноцінне функціонування банку технологій і механізму нарощування потенціалу в галузі науки, техніки та інновацій в інтересах найменш розвинених країн і активніше використовувати проривні технології, зокрема інформаційно-комунікаційні технології.
Нарощування потенціалу
 • Посилити міжнародну підтримку заходів для реалізації ефективного та цільового зміцнення потенціалу в країнах, що  розвиваються, на підтримку національних планів щодо досягнення всіх цілей в сфері сталого розвитку, в тому числі на основі співробітництва Північ-Південь, Південь-Південь і тристоронньої співпраці.
Торгівля
 • Сприяти створенню універсальної, заснованої на правилах, відкритої, недискримінаційній і справедливої багатосторонньої торговельної системи в рамках Світової організації торгівлі, в тому числі на основі завершення переговорів у рамках Доського порядку денного в галузі розвитку.
 • Значно збільшити експорт з країн, що розвиваються, зокрема, з метою подвоєння долі найменш розвинутих країн у світовому об`ємі експорту до 2020 року.
 • Своєчасно забезпечувати безмитний і безквотний доступ на ринки на довгостроковій основі для всіх найменш розвинених країн відповідно до рішень Світової організації торгівлі, в тому числі за допомогою забезпечення того, щоб преференційні правила сертифікації походження, застосовувані до товарів, що імпортуються з найменш розвинених країн, були прозорими і простими, та сприяли полегшенню доступу на ринки.
Системні питання

Узгодженість дій на політичному та інституційному рівнях
 • Посилювати глобальну макроекономічну стабільність, в тому числі шляхом координації та узгодження політики.
 • Зміцнювати узгодженість стратегій заради сталого розвитку.
 • Відноситись з повагою до стратегічних рамок і лідерства кожної країни в питаннях розробки і реалізації політики в галузі викорінення бідності та забезпечення сталого розвитку.
Багатостороннє партнерство
 • Посилювати глобальне партнерства заради сталого розвитку, і на додаток до цього розвивати багасторонні партнерські зв`язки, що сприяють мобілізації і спільному використанню знань, досвіду, технологій і фінансових ресурсів, на підтримку досягнення цілей в сфері сталого розвитку в усіх країнах, зокрема в країнах, що розвиваються.
 • Заохочувати і стимулювати встановлення ефективних партнерств в державному секторі, державно-приватних партнерств, і всередині громадянського суспільства, спираючись на досвід та використовуючи в якості ресурсу стратегії розвитку партнерських зв`язків.
Дані, моніторинг та підзвітність
 • Посилити надання підтримки на нарощування потенціалу для країн, що розвиваються, у тому числі найменш розвиненим країнам і малим острівним державам, що розвиваються, задля значного підвищення доступності висоякісних, своєчасних і достовірних даних, з розбивкою за рівнем доходів, статі, віку, раси, етнічної приналежності, міграційного статусу, стану здоров`я, географічного місцезнаходження та інших параметрів, актуальних у національних умовах.
 • До 2030 року, спираючись на існуючі ініціативи, розробити показники для оцінки прогресу в галузі сталого розвитку, в додаток до показнику внутрішнього валового продукту, і підтримувати нарощування потенціалу в сфері статистистики в країнах, що розвиваються.

Джерело: globalgoals.org/global-goals/partnerships-for-the-goals

Немає коментарів:

Дописати коментар