Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

01 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 4 - Якісна освіта

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми будемо орієнтуватись на Цілі  в реалізації Ініціативи. 

Загальносвітові цілі сталого розвитку

Ціль 4:  Гарантувати інклюзивну й якісну освіту та сприяти безперервному навчанню для всіх
  • До 2030 року забезпечити, аби всі дівчата і хлопчики завершували безкоштовну, справедливу і якісну початкову та середню освіту, що дозволяє домогтися належних і ефективних в контексті Цілі 4 результатів навчання.
  • До 2030 року забезпечити, аби всі дівчата і хлопчики мали доступ до якісної системи розвитку дітей у ранньому віці, догляду та дошкільної освіти, з тим щоб вони були готові до отримання початкової освіти.
  • До 2030 року забезпечити рівний доступ для всіх жінок і чоловіків до доступної й якісної технічної, професійної та вищої освіти, в тому числі до університетів.
  • До 2030 року значно більшити кількість молодих людей та дорослих, які мають відповідні навички, в тому числі технічні та професійно-технічні навички, для забезпечення зайнятості, створення гідних робочих місць та підприємницької діяльності.
  • До 2030 року усунути гендерну нерівність в освіті та забезпечити рівний доступ до всіх рівнів освіти і професійної підготовки для осіб, що знаходяться у вразливому становищі, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями, представників корінних народів, і дітей, що знаходяться у вразливому становищі.
  • До 2030 року забезпечити, аби вся молодь і, значна частка дорослого населення, як чоловіків, так і жінок, вміли читати та рахувати.
  • До 2030 року забезпечити, аби всі учні набували знання та навички, необхідні для сприяння сталому розвитку, у тому числі через освіту з питань сталого розвитку та сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, просування культури миру та ненасильства, виховання громадян світу і визнання культурної різноманітності й внеску культури в сталий розвиток.
  • Створити та вдосконалювати навчальні заклади, що є приязними до дітей, людей з обмеженими фізичними можливостями та гендерних аспектів, та забезпечують безпечне, не пов’язане з насильством, всеохоплююче та ефективне навчальне середовище для всіх.
  • До 2020 року значно збільшити у всьому світі кількість стипендій, які надаються країнам, що розвиваються, особливо найменш розвиненим країнам, малим острівним державам, що розвиваються, і країнам Африки, для здобуття освіти у вищих навчальних закладах, включаючи професійно-технічну підготовку та освіту з питань інформаційно-комунікаційних технологій, технічних, інженерних та наукових програм, у розвинених країнах та інших країнах, що розвиваються.
  • До 2030 року значно збільшити кількість кваліфікованих вчителів, у тому числі шляхом міжнародного співробітництва з питань підготовки вчителів у країнах, що розвиваються, особливо в найменш розвинених країнах і малих острівних державах.

Джерело: globalgoals.org/global-goals/quality-education

Немає коментарів:

Дописати коментар