Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

03 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 6 - Доступ до чистої води і каналізації

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку  

Ціль 6: Забезпечити доступ та стале користування водою та санітарією для всіх
  • До 2030 року забезпечити загальний і справедливий доступ до безпечної та доступної питної води для всіх.
  • До 2030 року забезпечити для всіх доступ до відповідних і справедливих послуг в галузі санітарії та гігієни, покінчити з відкритою дефекацією, приділяючи особливу увагу потребам жінок і дівчат і осіб, що знаходяться у вразливому становищі.
  • До 2030 року покращити якість води за рахунок зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів та доведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних речовин  і матеріалів, скорочення вдвічі частки неочищених стічних вод і значного збільшення переробки та повторного безпечного використання стічних вод в усьому світі.
  • До 2030 року істотно збільшити ефективність використання води в усіх секторах та забезпечити збалансований забір прісної води та її поповнення для вирішення проблеми нестачі води і істотного скорочення кількості людей, що страждають від нестачі води.
  • Забезпечити захист та відновлення пов'язаних з водними ресурсами екосистем, у тому числі гір, лісив, водно-болотних угідь, річок, водоносних горизонтів і озер. 
  • До 2030 року забезпечити комплексне управління водними ресурсами на всіх рівнях, в тому числі, у відповідних випадках, за допомогою транскордонного співробітництва.
  • До 2030 року розширити міжнародне співробітництво і допомогу країнам, що розвиваються, щодо діяльності і здійсненні програм у сфері водопостачання і санітарії, у тому числі збору дождьової води, опріснення води, підвищення ефективності користування водою, очищення стічних вод та використання технологій переробки і повторного використання.
  • Підтримувати та посилювати участь місцевих громад в поліпшенні управління діяльністю в галузі водопостачання та  санітарії.

Джерело: globalgoals.org/global-goals/clean-water-sanitation/

Немає коментарів:

Дописати коментар