Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

05 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 8 - Гідні робочі місця і економічне зростання

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку

Ціль 8: Підтримувати стабільне, інклюзивне та стале економічне зростання, повну і продуктивну зайнятість та гідну роботу для всіх
 • Підтримувати економічне зростання на душу населення відповідно до національних умов, і зростання валового внутрішнього продукту  щонайменше на 7 відсотків на рік в найменш розвинених країнах.
 • Досягти вищих рівнів економічного виробництва щляхом диверсифікації, модернізації технології та інноваційої діяльності, в тому числі за рахунок більшої уваги, що приділяється секторам з високою доданою вартістю і трудомістким секторам.
 • Сприяти розробці стратегій, орієнтованих на розвиток, що підтримують виробничу діяльність, створення гідних робочих місць, підприємництво, творчість і новаторство, та заохочувати офіціальне закріплення і розвиток мікро-, малих- та середніх підприємств, в тому числі шляхом забезпечення доступу до фінансових послуг.
 • Поступово підвищувати до 2030 року ефективність використання і виробництва ресурсів в усьому світі, і прагнути того, щоб відокремити економічне зростання від екологічної деградації, відповідно до Десятирічної стратегії дій з переходу до використання раціональних моделей споживання і виробництва, при цьому розвинені країни мають відігравати провідну роль в даному процесі.
 • До 2030 року забезпечити повну і продуктивну зайнятість і гідну роботу для всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інвалідів, та рівну винагороду за працю рівної цінності.
 • До 2020 року істотно знизити частку молоді, що знаходиться поза сферою зайнятості, освіти чи професійної підготовки.
 • Вжити негайних заходів щодо ліквідації примусової праці, викорінення сучасного рабства і торгівлю людьми, забезпечити заборону та ліквідацію найгірших форм дитячої праці, включаючи вербування та використання дітей-солдатів, і до 2025 року викорінити дитячу працю в усіх її формах.
 • Захистити трудові права і сприяти створенню безпечних та надійних умов праці для всіх працівників, у тому числі працюючих-мігрантів, особливо жінок-мігрантів, та осіб, що не мають стабільної зайнятості..
 • До 2030 року забезпечити розробку та реалізацію стратегій сприяння розвитку сталого туризму, що створює робочі місця, сприяє розвитку місцевої культури і виробництву місцевої продукції.
 • Зміцнити потенціал національних фінансових інститутів з метою заохочення та розширення доступу до банківських, страхових та фінансових послуг для всіх.
 • Активізувати реалізацію ініціативи “Допомога в торгівлі” в інтересах країн, що розвиваються, у тому числі шляхом розширеної Інтегрованої рамкової програми для найменш розвинених країн.
 • До 2020 року розробити та реалізувати глобальну стратегію забезпечення зайнятості молоді і реалізувати Глобальний пакт про робочі місця Міжнародної організації праці.

Джерело: globalgoals.org/global-goals/good-jobs-and-economic

Немає коментарів:

Дописати коментар