Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

07 грудня 2015

Цілі сталого розвитку: 9 - Промисловість, інновації та інфраструктура

Ініціатива "Перезавантаження Донбасу" поділяє ухвалені Організацією Об'єднаних Націй Загальносвітові цілі сталого розвитку, і приєднується до кампанії з поширення інформації про Цілі (переклад неофіційний) та адвокації їх спільного належного втілення. В подальшому ми також будемо орієнтуватись на них в реалізації Ініціативи.

Загальносвітові цілі сталого розвитку  

Ціль 9: Створити пружну інфраструктуру, сприяти всеохоплюючій і сталій індустріалізації та стимулювати інновації
  • Розвивати якісну, надійну, сталу і пружну інфраструктуру, включаючи регіональну та транскордонну інфраструктуру, з метою підтримки економічного розвитку та добробуту людей, з особливим наголосом на реальний і рівноправний доступ для всіх.
  • Сприяти всеохоплюючій і сталій індустріалізації, а також до 2030 року істотно підвищити рівень зайнятості в промисловості та її частку у валовому внутрішньому продукті у відповідності до національних умов, і подвоїти її частку в найменш розвинених країни.
  • Розширити доступ дрібних промислових та інших підприємств до фінансових послуг, в тому числі до недорогих кредитів, та їх інтеграцію до виробничо-збутових ланцюжків та ринків.
  • До 2030 року модернізувати інфраструктуру та модифікувати промисловість для забезпечення їх сталості, збільшивши при цьому ефективність використання ресурсів і активніше використовуючи чисті й екологічно безпечні технології та промислові процеси, у всіх країнах відповідно до їх індивідуальних можливостей.
  • Активізувати наукові дослідження, підвищити технологічні можливості промислового сектору у всіх країнах, у тому числі шляхом заохочення до 2030 року інновацій і значного збільшення числа працівників у сфері науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) у розрахунку на один мільйон людей, та  збільшення державних та приватних витрат на НДДКР.
  • Сприяти розвитку сталої й пружої інфраструктури в країнах, що розвиваються, шляхом розширення фінансової, технологічної та технічної підтримки африканських країн, найменш розвинутих країн, країн, що не мають виходу до моря, і малих острівних держав.
  • Підтримувати національну діяльність в галузі розвитку технологій, досліджень та інновації в країнах, що розвиваються, у тому числі шляхом створення політичного клімату, сприятливого, зокрема, диверсифікації промисловості та збільшення доданої вартості сировинних товарів.
  • Значно розширити доступ до інформаційно-комунікаційних технологій і прагнути забезпечити загальний і прийнятний за ціною доступ до Інтернету в найменш розвинених країнах до 2020 року.

Джерело: globalgoals.org/global-goals/innovation-and-infrastructure

Немає коментарів:

Дописати коментар