Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

02 червня 2016

Партнерство задля Цілей сталого розвитку в Україні зареєстровано ООН

Партнерство задля Цілей сталого розвитку в Україні - Інкубатор зелених громад - зареєстровано на відповідному сайті Організації Об'єднаних Націй (#11915). Запрошуємо ознайомитись з його основними засадами. Це - живий документ, і буде змінюватись із розвитком Партнерства.  

Опис

Партнерство покращить обізнаність щодо Цілей сталого розвитку (далі - ЦСР) в Україні, складе мапу різноманітних зацікавлених сторін і долучить їх до участі в Партнерстві, сприятиме прийняттю на рівні громад планів для досягнення ЦСР, та пропонуватиме наставництво для екопоселень і громад України, що прагнуть стати “розумними містами”, в реалізації інноваційних пілотних проектів. Ми будемо допомагати громадам збирати кошти, ефективно використовувати ресурси, акумулювати і передавати знання, а також масштабувати успішні практики, прагнучи до інтегрованих, стійких і масштабованих підходів. Партнерство забезпечуватиме провідну роль місцевих партнерів у своїй діяльності, використання залученими громадами всіх наявних талантів, досвіду й знань як чоловіків, так і жінок, а також задоволення потреб всіх членів громад, особливо вразливих груп.

Методи реалізації

Партнерство буде об'єднувати таланти і ресурси учасників та використовувати краудсорсінг і краудфандінг з метою наставництва громад України в досягненні ЦСР. Ми націлені як на інноваційні громади (зокрема, “еко-поселення” і міста, що прагнуть стати “розумними”), так й на депресивні / пост-конфліктні громади, які будуть готові співпрацювати в справі інтеграції ЦСР до своїх стратегій розвитку/відновлення. Ми будуємо Партнерство за участю багатьох зацікавлених сторін, і будемо залучати широку мережу зовнішніх партнерів. Ми будемо знаходити фахівців та волонтерів для інкубації й реалізації місцевих проектів і програм, спрямованих на якісні зміни в таких громадах на всій території України. Ми будемо працювати з цими громадами, аби залучати кошти, досягати відчутні позитивні зміни, ділитись історіями успіху та вчитися на чужих помилках, а також поширювати передовий досвід.

Будь-яка громада в Україні матиме можливість почати взаємодію з Партнерством заповнивши просту форму, висловлюючи цим свою зацікавленість. Громада в цьому випадку може бути представлена ​​або офіційними посадовими особами, або неформальними лідерами (активістами, представниками громадських об’єднань). Партнерство сприятиме здійсненню оцінки потреб і розробці стратегій розвитку громади та/чи відбудови, що передбачатимуть досягнення ЦСР, а також забезпечення провідної участі місцевих партнерів і наявність необхідних ресурсів. В залежності від досягненнь на цьому початковому етапі, деякі громади будуть переведені до стадії інкубації.

Громади, які будуть включені в Інкубатор, отримають доступ до загальнонаціональної і міжнародної мережі добровольців, професіоналів та інвесторів, а також до бази знань Партнерства. Кожна громада матиме окрему команду, яка буде з нею працювати, і доступ до більш широкого кола талантів і ресурсів. Будуть проводитись регулярні внутрішні конкурси на отримання грантів для учасників Партнерства і залучених громад, з метою сприяння реалізації пілотних проектів. Партнерство гарантуватиме, що технології і підходи, що застосовуються, будуть найбільш ефективними, екологічно чистими і безпечними.

Координаційні механізми, включаючи механізми оцінки впливу 

Це Партнерство є домовленістю про співпрацю щодо просування ЦСР в Україні, за участю широкого кола зацікавлених сторін з різним досвідом, масштабом діяльності й інтересами. Партнерство забезпечить збалансоване регіональне представництво, в тому числі від контрольованих урядом районів Донецької і Луганської областей. Всі партнери цінують життя і гідність, поділяють гуманістичні принципи, повагу до природи і мають внутрішню мотивацію до дії. Партнери працюватимуть разом, щоб зробити Україну відкритим, справедливим і екологічно чистим суспільством.

Партнерство забезпечить простір для зацікавлених сторін колективно і вибірково координуватись між собою тією чи іншою мірою, для досягнення як індивідуальних, так і спільних цілей. Механізми координації будуть адаптовані для забезпечення зростання довіри між зацікавленими сторонами, що беруть участь в Партнерстві, прозорість колективного прийняття рішень, справедливість розподілу й підзвітність використання критичних ресурсів.

Партнерство буде управлятись Координаційним комітетом і адмініструватись Координатором(ами). Відповідні процедури і положення будуть схвалені Комітетом і час від часу вдосконалюватимуться. Комітет створюватиме робочі групи і визначитиме проектні команди, для забезпечення того, щоб діяльність Партнерства вирішувала політичні, правові, економічні питання і питання розвитку цілісно й стратегічно, а також щоб проекти були засновані на фактичних даних і орієнтовані на конкретні результати. Одним із ключових завдань є забезпечення більш тісної співпраці щодо практичних рішень, продуктів і бажаних результатів від спільної діяльності. Управління/координація Партнерства буде здійснюватися в першу чергу за допомогою онлайн-інструментів, в тому числі спільноти Google+, телеконференцій і хмарних рішень, таких як Google Docs.

З метою оцінки впливу, Партнерство збиратиме вихідну інформацію, проведе первинну оцінку відповідності пілотних громад до ЦСР, а потім регулярно стежитиме за прогресом у відповідних громадах, здійснюватиме картування зацікавлених сторін і оновлення мап їх поточної діяльності. Партнерам, робочим групам і проектним командам буде запропоновано ділитися історіями успіху та інформувати Комітет про проблеми, з якими вони стикаються.

З метою забезпечення прозорості, новини Партнерства, звіти щодо результатів діяльності  та інші документи будуть доступні в мережі Інтернет для широкого загалу, на сайті: greenqb.org, веб-сайтах та сторінках у соціальних мережах учасників і партнерів. Партнерство забезпечить регулярну звітність перед відповідними національними і глобальними координаційними механізмами стосовно ЦСР.

Детальніше тут: 

Сторінка Партнерства на сайті ООН: sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=11915

* * *
Аби висловити свій інтерес до участі в Партнерстві, будь ласка, заповніть цю форму bit.ly/partnersdgs, або напишіть нам: ukraine@greenqb.org. Актуальний список партнерів: goo.gl/PwQ5Qw

Немає коментарів:

Дописати коментар