Україна має розвиватись на засадах відкритого, справедливого й екологічного суспільства

Інкубатор зелених громад започаткований представниками громадянського суспільства для спільної розробки та втілення стратегічного бачення...

27 липня 2016

Екопоселення та виміри сталого розвитку


Партнерство задля Цілей сталого розвитку в Україні “Інкубатор зелених громад” продовжує публікувати матеріали Глобальної мережі екопоселень (ГМЕ), з метою популяризації в Україні концепції екопоселень та діяльності ГМЕ. 

Глобальна мережа екопоселень поділяє цілісний підхід до сталого розвитку, що охоплює соціальні, культурні, екологічні та економічні аспекти людського існування. 

Соціальний вимір

Екопоселення є громадами, в яких люди відчувають підтримку оточуючих та відповідальність перед ними. Екопоселення забезпечують глибоке почуття приналежності до певної групи. Вони достатньо малі, аби кожен відчуває себе в безпеці, що він/вона має вплив, його/її бачать і чують інші. Люди тоді в змозі брати участь в прозорому ухваленні рішень, які впливають на їх власне життя і життя громади. Громада означає:
 • Визнання і підтримка стосунків з іншими
 • Спільне використання загальних ресурсів і надання взаємної допомоги
 • Звертання особливої уваги на цілісні й профілактичні практики охорони здоров'я
 • Забезпечення значимою роботою і засобами до життя всіх учасників громади
 • Інтеграція маргінальних груп
 • Сприяння безперервній освіти
 • Заохочення єдності на основі поваги до відмінностей
 • Сприяння культурному самовираженню.

Культурний / духовний вимір

Більшість екопоселень не роблять акцент на конкретних духовних практиках як таких, але кожне екопоселення у свій спосіб поважає і підтримує: Землю і всіх живих істот на ній; культурне і художнє збагачення і вираження; а також духовне розмаїття. Культурна та духовна життєздатність означає:
 • Спільна творчість, художнє самовираження, культурні заходи, обряди і свята
 • Почуття єдності громади і взаємна підтримка 
 • Повага та підтримка духовності, що проявляється у багатьох аспектах
 • Спільне бачення та домовленості, які висловлюють зобов'язання, культурну спадщину і унікальність кожної спільноти
 • Гнучкість і успішне реагування на труднощі, які виникають
 • Розуміння взаємозв'язку і взаємозалежності всіх елементів життя на Землі, місця та ролі громади в світі
 • Створення мирного, сповненого любові, сталого світу.

Екологічний вимір

Екопоселення дозволяють людям відчути свій особистий зв'язок з живою землею. Люди користуються щоденну взаємодію з грунтом, водою, вітром, рослинами і тваринами. Вони забезпечують задоволення повсякденних потреб мешканців - в їжі, одягу, даху над головою - дотримуючись при цьому природних циклів. Екологія означає:
 • Вирощування якомога більшої частки продуктів харчування в рамках біо-регіону громади, підтримуючи органічне виробництво їжи
 • Будівництво осель з адаптованих до місцевих умов матеріалів 
 • Використання інтегрованих систем використання поновлюваних джерел енергії, що розташовуються в самому поселенні
 • Захист біорозмаїття
 • Сприяння формуванню принципів екологічного підприємництва
 • Оцінювання життєвого циклу всіх продуктів, що використовуються в екопоселенні, з соціальної і духовної, а також з екологічної точки зору
 • Зберігання чистоти грунту, води і повітря через відповідне управління енергією та відходами
 • Захист природи і охорона природних заповідників.

Економічний вимір
Коли місцеві групи і громади починають створювати свої власні місцеві валюти й системи обміну, вони дізнаються про найбільшу таємницю економістів: гроші і інформація еквівалентні - і жоден з них не є дефіцитним ресурсом! 
- Хейзел Хендерсон 

Економіка екопоселень є досить міцною і життєздатною в порівнянні з іншими місцевими економіками. Економічна життєздатність означає:
 • Збеження грошей в громаді
 • Обертання грошей через якомога більшу кількість рук
 • Заробляння, витрачання й інвестування грошей в торгівельні та сервісні підприємства, що належать учасникам громади
 • Збереження грошей у доморощених фінансових установах.

Джерело: gen.ecovillage.org/en/article/dimensions-sustainability-0


Немає коментарів:

Дописати коментар